ลำดับที่ คูหาที่ ชื่อบริษัท เปิดรับตำแหน่ง จำนวน
1 1 บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
2 2 บริษัทอาซาฮีเทคอลูมิเนียม(ประเทศไทย)จำกัด 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
3 3 Musashi Paint Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
4 4 SR Advanced Industries Co.,Ltd. 12 ตำแหน่ง 34 อัตรา
5 5 บริษัท เทคโนเมจิ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา
6 6 บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา
7 7 59 บิ้วเดอร์ จำกัด 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา
8 9 ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด มหาชน 4 ตำแหน่ง 29 อัตรา
9 10 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) 2 ตำแหน่ง 60 อัตรา
10 11 บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา
11 13 บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด 5 ตำแหน่ง 28 อัตรา
12 14 บริษัท อิมเพรส เซอร์วิส จำกัด 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา
13 15 บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา
14 16 บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 6 ตำแหน่ง 123 อัตรา
15 17 บริษัท แมคไทย จำกัด 4 ตำแหน่ง 83 อัตรา
16 18 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9 ตำแหน่ง 66 อัตรา
17 19 บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
18 20 บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 500 อัตรา
19 21 หจก.เอส.ดี.เวนดิ้ง 1 ตำแหน่ง 10 อัตรา
20 23 บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด มหาชน 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา
21 24 บริษัท ชลบุรี เมทัลเล็กซ์ จำกัด 3 ตำแหน่ง 40 อัตรา
22 25 บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด 5 ตำแหน่ง 36 อัตรา
23 26 ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา
24 27 บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา
25 28 บริษัท อาเจไทย จำกัด 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา
26 29 บริษัท Cam Gura Technology จำกัด 7 ตำแหน่ง 45 อัตรา
27 30 บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
28 31 บริษัท ไฮมิก จำกัด 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
29 32 บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด 13 ตำแหน่ง 29 อัตรา
30 33 บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา
31 34 บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา
32 35 บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จำกัด 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา
33 36 บริษัท ซัน-เอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา
34 37 บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา
35 38 บริษัท เอ็นเอสแอลฟู้ดส์ จำกัด 12 ตำแหน่ง 57 อัตรา
36 39 อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 1 ตำแหน่ง 25 อัตรา
37 40 บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) 20 ตำแหน่ง 236 อัตรา
38 41 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา
39 42 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 8 ตำแหน่ง 40 อัตรา
40 43 บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
41 44 บริษัทไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 8 ตำแหน่ง 29 อัตรา
42 45 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา
43 46 บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด 1 ตำแหน่ง 12 อัตรา
44 47 บริษัท เอชอาร์.ไดเจสท์ จำกัด 1 ตำแหน่ง 1000 อัตรา
45 48 บริษัท ไคฮะซึ ไคเซน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา
46 49 บริษัท ไทม์เว็นเจอร์ส จำกัด 10 ตำแหน่ง 78 อัตรา
47 50 บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา
48 51 บริษัท เกษมกิจ จำกัด 15 ตำแหน่ง 29 อัตรา
49 52 บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง จำกัด 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา
50 53 บริษัทแปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด 12 ตำแหน่ง 30 อัตรา
51 55 บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด 12 ตำแหน่ง 35 อัตรา
52 56 บริษัท ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองสตีล จำกัด 10 ตำแหน่ง 22 อัตรา
53 57 บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอล จำกัด 9 ตำแหน่ง 50 อัตรา
54 58 สุมิพลคอร์ปอเรชั่น จำกัด 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา
55 59 บริษัท โจตันไทย จำกัด 8 ตำแหน่ง 41 อัตรา
56 60 บริษัท วูเทคไทย จำกัด 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา
57 61 บริษัท ซันซุยชะ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
58 62 บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
59 63 AW (THAILAND) CO.,LTD 18 ตำแหน่ง 43 อัตรา
60 65 บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3 ตำแหน่ง 20 อัตรา
61 66 บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
62 67 บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด 7 ตำแหน่ง 29 อัตรา
63 68 บริษัท ซากิโนมิยะ (ปรเทศไทย) จำกัด 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา
64 69 บริษัท ลิลลี่โทเบก้า จำกัด 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา
65 70 บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด 15 ตำแหน่ง 28 อัตรา
66 71 บริษัทยงคอนกรีต จำกัด 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา
67 72 บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด 3 ตำแหน่ง 70 อัตรา
68 73 บริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด 6 ตำแหน่ง 126 อัตรา
69 74 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4 ตำแหน่ง 56 อัตรา
70 76 บริษัทเพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา
71 77 บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์แคริเออร์ จำกัด 5 ตำแหน่ง 24 อัตรา
72 78 บริษัท เครน ทูเดย์ (เอเชีย) จำกัด 3 ตำแหน่ง 70 อัตรา
73 79 บริษัท เมืองไฟฟ้า อมตะนครวิศวกรรม จำกัด 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา
74 80 บริษัท ไทย โซบิ โคเกอิ จำกัด 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา
75 81 บริษัท ไทยเฟอร์โรแมกซ์ จำกัด 11 ตำแหน่ง 39 อัตรา
76 82 บริษัท เฟมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา
77 83 บริษัท เซิ่งไท่บราซเเวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
78 84 บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำกัด 4 ตำแหน่ง 71 อัตรา
79 85 บริษัทศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด(มหาชน) 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา
80 87 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา
81 88 บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา
82 89 บริษัท ฟาบริเนท จำกัด 6 ตำแหน่ง 80 อัตรา
83 90 บริษัท ไทยธานีเคมี จำกัด 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
84 91 บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จำกัด 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา
85 92 บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
86 93 บริษัท ทีที ฟูจิ ทูล ซัพพอร์ท จำกัด 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา
87 94 บริษัท จี้ เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา
88 95 บริษัท เคชเท็ม (สยาม) จำกัด 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
89 96 บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด 11 ตำแหน่ง 62 อัตรา
90 97 Blue Mobile International Co.,Ltd. 6 ตำแหน่ง 85 อัตรา
91 98 Thai NOK Co.,Ltd 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
92 99 บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
93 100 บริษัท ทีทีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
94 101 บริษัท นิเด็ค เอเลซิส (ไทยแลนด์) จำกัด 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
95 102 บริษัท ไทย เอ็กเซล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
96 103 บริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา
97 104 บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
98 105 บริษัท ฟิน พรีเมียม จำกัด 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
99 106 บริษัท มาร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด 24 ตำแหน่ง 331 อัตรา
100 107 บริษัทซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) จำกัด 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา
101 108 บริษัทท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 11 ตำแหน่ง 39 อัตรา
102 109 บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด 5 ตำแหน่ง 30 อัตรา
103 110 บริษัท เทสโก้โลตัส (สำนักงานใหญ่) 12 ตำแหน่ง 193 อัตรา
104 111 บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา
105 112 บริษัทตะวันออก มอเตอร์คาร์ จำกัด 6 ตำแหน่ง 64 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051,086-476-0458, 081-849-6894 โทรสาร 038-398286