ชื่อบริษัท บริษัท แมคไทย จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 97/11  ถนน ราชดำริห์ ตำบล ลุมพินี อำเภอ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
เบอร์โทรติดต่อ : 081-845-8089 / e-mail : bunchar.sariddeechaikul@th.mcd.com
   

1. ตำแหน่ง McCafe Coordinator จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   21000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  โซนชลบุรี/พัทยา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. Set-up ทีม McCafe สำหรับสาขาใหม่
2. ดูแลร้าน McCafe สาขาที่รับผิดชอบ
3. Training พนักงานร้านกาแฟ (Barista)
4. ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ ( McCafe Coordinator)


2. ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านฝึกหัด จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  โซนชลบุรี

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ดูแลบริหารจัดการระบบงานภายในร้าน
2.รักษามาตรฐาน QSC ให้ได้ 100%
3.ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
4.ทำงานเป็นกะ เช้า บ่าย ดึก
5.ทำงาน 6-8 เดือน ปรับตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
6.โปรโหมดเป็นผู้จัดการร้านภายใน 2 ปี


3. ตำแหน่ง หัวหน้าพนักงานต้อนรับ จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  โซนชลบุรี

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง พนักงานประจำสาขา จำนวน 50 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10100  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   15-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  โซนชลบุรี/พัทยา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398