ชื่อบริษัท บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 25  ถนน สาทรใต้ ตำบล ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
เบอร์โทรติดต่อ : 02-6975100 / e-mail : recruit@orientalcopper.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   21-32
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตคุมเครื่องCNC จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   21-32
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.เขียนแบบก่อสร้างโยธา /งานโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม Auto CAD
2.ตรวจเช็คงานกับผู้รับเหมา


4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  เขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ออกแบบและเขียนแบบขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน
2.ออกแบบและเขียนแบบ Tooling และ Checking Fixture ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน
3.ตรวจสอบขนาดและสภาพของ Tooling ที่รับเข้าใหม่และใช้งาน
4.ใช้โปรแกรม Auto CAD และ Solidwork


5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   27-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ขับรถรับส่งผู้บริหารและพนักงาน หรือตามคำสั่งที่ได้มอบหมายให้
2.ขับรถบริเวณเส้นทาง สาทรใต้ บางนา อมตะนครชลบุรี


6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-34
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-มัธยมศึกษา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ตรวจเช็คอาคาร สถานที่ของบริษัท
2.ตรวจเช็คพนักงานเข้า-ออก และบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ


 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398