ชื่อบริษัท บริษัท เทสโก้โลตัส (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 629/1  ถนน นวมินทร์ ตำบล คลองกุ่ม อำเภอ เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทรติดต่อ : 02-797-9000 / e-mail : suriwong.yodchalood@tesco.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานปฎิบัติการ จำนวน 60 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   325  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  สายไฟฟ้า ช่างยนต์ เครื่องกล อิเลคทรอนิกค์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Duty Manager จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง Store Manager จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง Store Manager Trainee จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-28
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา จำนวน 30 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง Data Analyst (ประจำสำนักงานใหญ่) จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   24-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง Operations Audit Executive - Large Format จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง Personnal Admin (ศูนย์กระจายสินค้า DC) จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   24-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม10. ตำแหน่ง Safety Staff (ศูนย์กระจายสินค้า DC) จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   24-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม11. ตำแหน่ง Support Office Manager Set up & Renovation จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  ทุกสาขาวิชา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม12. ตำแหน่ง พนักงานปฎิบัติการ (ผู้พิการ) จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398