ชื่อบริษัท บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 789/170  หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
เบอร์โทรติดต่อ : 38348288 / e-mail : yuttana_t@mtt.co.th
   

1. ตำแหน่ง New Model จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   27-32
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Bachelors degree or higher in Engineering or Science or Diploma with working relate experience at least 5 years.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Production Engineer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   28-35
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Bachelors degree in Engineering, Industrial Engineer or related fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Assembly Leader จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   35-40
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Bachelors degree or higher in Engineering, Industrial or related fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398