ชื่อบริษัท บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 475/2  หมู่ 7 ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220
เบอร์โทรติดต่อ : 033-012-700 / e-mail : jutatit_m@fabrinet.co.th
   

1. ตำแหน่ง Production Operator จำนวน 30 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-45
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวช.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง QA Inspector จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-45
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวช.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Technician จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000 - 15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง Supervisor จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-50000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-45
 • วุฒิ   ปริญญาโท-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง Planner จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-50000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-45
 • วุฒิ   ปริญญาโท-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง Process /Test/ Quality Engineer จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000 - 50000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-45
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398