ชื่อบริษัท Musashi Paint Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/773  หมู่ 3  ซอย -  ถนน - ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-185007 / e-mail : ratikorn-s@musashipaint.com
   

1. ตำแหน่ง Staff Technical [Mixing] จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   18-30
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ผสมสีตามสูตรการผลิต
2.เช็ค Stock วัตถุดิบ


2. ตำแหน่ง Staff QA. จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   23-26
  • วุฒิ   ปริญญาโท-ปริญญาตรี  Engineering / Science(Major Chemistry)

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.Responsible to testing base on appointed schedule plan.
2.Prepare document(Test Report) for submission to customer.
3.Support other duties as assigned.


 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398