ชื่อบริษัท บริษัท เฟมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 68/5  หมู่ 11  ถนน สุขประยูร ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-055680-84 / e-mail : sutthisa@fame.co.th
   

1. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   18-50
  • วุฒิ   อื่นๆ-อื่นๆ  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16000-18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   23-40
  • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398