ชื่อบริษัท บริษัท ไทม์เว็นเจอร์ส จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 63/1  หมู่ 6  ถนน บ้านเก่า-ดอนหัวฬ่อ ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038190887 / e-mail : somkhit.s@ku.th
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  การบัญชี

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  การบัญชี การเงิน

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านคาเฟ่ อเมซอน จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันปตท. จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่น จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง บาริสต้า จำนวน 15 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   18-30
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ทั่วไป

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง พนักงานเซเว่น จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  ทั่วไป

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง พนักงานเติมน้ำมัน จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-อื่นๆ  ทั่วไป

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง แคชเชียร์ จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9500-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  ทั่วไป

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม10. ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   25-59
 • วุฒิ   อื่นๆ-อื่นๆ  -

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398