ชื่อบริษัท บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 88/53  หมู่ 9 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
เบอร์โทรติดต่อ : 02-1364373 / e-mail : sunanta.so13@gmail.com
   

1. ตำแหน่ง ช่างเชื่อม จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   580-700  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   21-40
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ/วิศวกรเขียนแบบ จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000-28000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบเทียบ จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  สาขาอิเล็คทรอนิกส์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-45
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง พนักงานขาย ( ประจำที่โรงงาน และ สาขาต่างจังหวัด ) จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398