ชื่อบริษัท บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 9/10  หมู่ 5  ซอย -  ถนน แสนสุข-บางพระ ตำบล เหมือง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
เบอร์โทรติดต่อ : 081-7536512,081-7536521 / e-mail : nantiya.chewitayagron@umc.co.th
   

1. ตำแหน่ง พนักงานผลิต จำนวน 30 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10350  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวช.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12150  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   23-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  เครื่องกล,ช่างยนต์,ช่างเชื่อม,ช่างกลึง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12150  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   23-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  ไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง วิศวกรโลหะการ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   21000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   23-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมโลหะการ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398