ชื่อบริษัท หจก.เอส.ดี.เวนดิ้ง
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 225/42  หมู่ 5  ซอย - ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 0644149599 / e-mail : aphinan.judge@gmail.com
   

1. ตำแหน่ง Operation Service จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10,000-20,000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   18-38
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398