ชื่อบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/2  หมู่ หมู่ 1  ซอย -  ถนน บางนา ตราด ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-939007 ต่อ 831 / e-mail : Stdc@amata.com
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน จำนวน 25 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9500-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   22-35
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398