ชื่อบริษัท บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/11  หมู่ 1  ซอย -  ถนน บางนา-ตราด กม.57 ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038469700 / e-mail : natcha@dit.daikin.co.jp
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (Officer) จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   22-28
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (Technician) จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000-17000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   20-25
  • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง วิศวกร (Engineer) จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   22-28
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล,อุตสาหการ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398