ชื่อบริษัท SR Advanced Industries Co.,Ltd.
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/486  หมู่ 7 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038454370 / e-mail : nat.mootun@gmail.com
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ITSUPPORT จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16,000-19,000 บาทขึ้  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ optimize จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ QC จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12,000-15,000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-35
 • วุฒิ   ปวช.-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18,000 บาท - 20,000   บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-45
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  สาขาอาชีวะอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330/ วัน  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์ FG จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12,000 บาท ขึ้นไป ไม  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โฟร์แมน จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18,000 บาทขึ้นไป  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-30
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   35,000-40,000 บาท  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   35-45
 • วุฒิ   อนุปริญญา-ปริญญาตรี  วิศวกรรมอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   22000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   28-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Production Engineer เทคนิคการผลิต

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม10. ตำแหน่ง หัวหน้ากระจกรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   17000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   28-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  ไม่จำกัด

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม11. ตำแหน่ง หัวหน้าทีมช่างติดตั้ง / ช่างติดตั้ง จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12,000 บาท ขึ้นไป(ไ  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม12. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกติดตั้ง จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25,000 บาทขึ้นไปไม่ร  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   30-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398