ชื่อบริษัท บริษัทศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 14/8  หมู่ 12  ถนน เทพรัตน์ ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
เบอร์โทรติดต่อ : 038-532000 ต่อ104 / e-mail : kridsada@sirivatana.co.th
   

1. ตำแหน่ง พนักงานผลิต จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   325  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวช.  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่IT Support จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิตอลปรู๊พ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  มุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง ช่างเย็บเข็ม จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9750-12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวช.  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9750 -15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ช่างไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398