ชื่อบริษัท บริษัท ซากิโนมิยะ (ปรเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/810  หมู่ 1 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-079959-60 ต่อ 114 / e-mail : nattanicha@saginomiya.co.th
   

1. ตำแหน่ง Operator จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-29
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-มัธยมศึกษา  สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.งานยืน
2.ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ในระบบความเย็น
3.เวียน Process การทำงาน


2. ตำแหน่ง GA Officer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   22-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Bachelor degree Human resource management in any filds.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.Support Visitor Visit
2.Controlling minimart,Canteen,Maid
3.Controlling visa,all of work permit,90 day notification
4.Training
5.Hotel Booking
6.Other assign by supervisor


3. ตำแหน่ง IT Supervisor (ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   35-45
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Bachelor degree Computer Science or Lower Bachelors plus more experience or related field (experience 5 years up)

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.Set improvement planning for the existing system
2.Suppert user problems about computer and accessory
3.Take care and solve problems for network system and backup data for severs
4.Coordinate with software Consultant for SAP application problems
5.Provide IT manual,procedure,WI,Form or support document about IT job
6.others.


4. ตำแหน่ง QA Asst.Inspector จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-25
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. Support QA Inspector keep data analysis probem in-process
2. Daily patrol production line and check quality method/process and tool
3. Support QA Inspector for analysis problem in proess
4. Follow up and support problem solving together with quality instructions to productions to production
5. Coordinate and co-operation with all relate QA activities for quality improvement
6. Other as assigned by Inspector level up


5. ตำแหน่ง Warehouse Asst.Officer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Bachelor degree in any filds (Experirnce 1-3 years)

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.Coordinate with the other department
2.Coordinate with vwndors and transport companies
3.Record stock data
4.Packing finished product for shipping
5.Prepare finished product for loading
6.Issue part for SAP B1
7.Other


6. ตำแหน่ง Asst.Engineer จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-27
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Bachelor degree in engineering (Electrical/Mechanical)

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.Support corrective and preventive machine maintenance.
2.Following Periodical Equipment Maintenance Plan
3.Modify and improve machine for productivity up
4.Maintain facility (Transformer, MDB, Exhaust system, Cooling tower, Gas plant)
5.Support and check inventory spare part
6.Making Maintenance repair report
7.Take care and clean tools and area for maintenance work
8.Work follows the quality. Environmental, Occupational Health and safety management system strictly
9.Check & Confirm the Group leader and Operator to correctly identification product.
10.Other assignment by Engineer Maintenance up


7. ตำแหน่ง Technician จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-25
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  Electrical and any Fields

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.Support corrective and preventive machine maintenance.
2.Following Periodical Equipment Maintenance Plan
3.Support Modify and improve machine for productivity up
4.Maintain facility (Transformer, MDB, Exhaust system, Cooling tower, Gas plant,Air compressor)
5.Support and check inventory spare part store
6.Support Assistant Engineer making Maintenance repair report
7.Take care and clean tools and area for maintenance work
8.Work follows the quality. Environmental, Occupational Health and safety management system strictly
9.Other assignment by Maintenance Assistance Engineer and Engineer up


8. ตำแหน่ง Safety Officer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-26
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Bachelor degree in occupation health and safety or equivalent plus 0-3 years working experirnces in occupation health,environment,safety function

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.Access and identify all relevant safety,health and environmental regulations and provide recommendations to company management.
2.Investigate and track all incident and accident including environmental complains to prevent recurrence.
3.Comply with quality, occupational health and safety and environmental strictly.
4.Coordinate with the doctor and nurse to manage and implement occupational health and first aid matter such as physical examination program, report and etc.
5.Other assign by line command.


 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398