ชื่อบริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/314  หมู่ 6  ถนน บางนา-ตราด กม.57 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-465296-301 ต่อ 2137 / e-mail : personnel2@thaitohken.co.th
   

1. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   20-27
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   หญิง
  • อายุ   19-27
  • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398