ชื่อบริษัท บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/338  หมู่ 6  ถนน บางนา-ตราด ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038213382 / e-mail : thidarat.tha@mgt-thai.com
   

1. ตำแหน่ง Production Control Staff จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  การจัดการ หรือสายบริหาร

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Technical Engineer จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   24-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Production Control Engineer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   28-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมโลจีสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง Production Supervisor (Molding) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   35-45
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง Store Supervisor จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   35-45
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  โลจีสติกส์ หรือพิจารณาตามประสบการณ์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398