ชื่อบริษัท บริษัทตะวันออก มอเตอร์คาร์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 222  หมู่ 4  ถนน เลี่ยงเมืองชลบุรี ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 0921539939 / e-mail : wichitra39939@gmail.com
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   20-32
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  การบัญชี การธนาคาร การเงิน

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีศูนย์บริการ จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   20-32
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 15 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  ช่างยนต์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   30000-40000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   30-45
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง ที่ปรึกษางานบริการ ( SA) จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11000-13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง พนักงานขาย จำนวน 30 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  ไม่จำกัด

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398