ชื่อบริษัท บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/650  หมู่ 1 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-210270 / e-mail : hr@autometal.co.th
   

1. ตำแหน่ง Planning Staff จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000-18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   22-35
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์,การจัดการ,บริหารธุรกิจ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Production Engineer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   22000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   22-40
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  ช่างกล,เทคนิคการผลิ,ช่างยนต์,โลหะการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398