ชื่อบริษัท บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/369  หมู่ 6  ซอย -  ถนน บางนา-ตราด ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-458635 / e-mail : aumpira.jaisin@sermsukplc.com
   

1. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   23-32
  • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ช่างไฟฟ้า, ช่างกล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง หัวหน้าผลัดช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   17000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   30-35
  • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ช่างไฟฟ้า, ช่างกล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398