ชื่อบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด มหาชน
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 4/222  หมู่ 10 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
เบอร์โทรติดต่อ : 0909042280 / e-mail : punyada_non@truecorp.co.th
   

1. ตำแหน่ง Area Owner จำนวน 15 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง RPO Traning จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Sale manager จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   30000-50000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาโท-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำทรูชอป จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   14000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-30
 • วุฒิ   ปริญญาเอก-ปริญญาตรี  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398