ชื่อบริษัท บริษัท เคชเท็ม (สยาม) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/408  หมู่ 7 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038454627-4 / e-mail : nattavut@castem.co.th
   

1. ตำแหน่ง CNC Technician จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   22-35
  • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Engineer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   22-35
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398