ชื่อบริษัท บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/21  หมู่ 5 ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-214780-6 / e-mail : thitikarn_s@bkc.co.th
   

1. ตำแหน่ง Global Procurement Engineer จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Production Engineer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-34
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Purchase Engineer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-32
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง Technician Robot จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   300  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-25
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  ภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398