ชื่อบริษัท บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/754  หมู่ 1 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-185153 / e-mail : yongphueksakan@hotmail.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานคัดแยก(วัสดุไม่ใช้งาน) จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   350  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-50
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถขนส่ง จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-50
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถตัก จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-45
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครน จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-45
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398