ชื่อบริษัท บริษัท ชลบุรี เมทัลเล็กซ์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 54/6  หมู่ 1 ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2000
เบอร์โทรติดต่อ : 033-091-185 / e-mail : chonburi_metalex@hotmail.com
   

1. ตำแหน่ง ฝ่ายผลิต จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   18-40
  • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างเชื่อม จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   20-35
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ขับรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   18-35
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398