ชื่อบริษัท บริษัทเพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 189  หมู่ 9  ซอย -  ถนน - ตำบล บางนาง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-156600-2 / e-mail : Thunyamas_c@qmpass.com
   

1. ตำแหน่ง ช่างประกอบโลหะ จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวส.  -

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างเชื่อม จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สามารถเชื่อม Tig อาร์กอน
2.สามารถเชื่อม Mix Co2
3.สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้


3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สามารถใช้ สว่าน , หินเจียร , ตลับเมตรได้
2.มีความรู้ด้านช่างประกอบในเบื้องต้น


4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพับ จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวส.  -

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.แลครวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง ส่งทันตามกำหนด
2.ดูแลครวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง ส่งทันตามกำหนด


5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสี จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวส.  -

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สามารถพ่นสีน้ำมันได้
2.สามารถเตรียมผิว พ่นสีน้ำมันได้
3.และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเลเซอร์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวส.  -

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.รับผิดชอบงานตัด + เลเซอร์
2.ดูแลรักษาเครื่องจักร ( Laser) ที่ได้รับผิดชอบ
3.รวบรวมรายงานการผลิตประจำวัน
4.ดูแลครวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง ส่งทันตามกำหนด


7. ตำแหน่ง พนักงาน Loding & Packing จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวส.  -

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.เตรียมผิวชิ้นงานและเตียมอุปกรณ์สำหรับแขวนชิ่นงาน
2.แพ็คงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


8. ตำแหน่ง พนักงานสโตร์ (ขับโฟล์คลิฟ) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้ (มีเอกสาร Certificate)
2.ดูแลงานในแผนกสโตร์
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สามารถดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software ของบริษัทฯ
2.สามารถตรวจสอบระบบ IT , การใช้อินเตอร์เน็ต การเข้าเว็บไซค์ต่างๆ
3.ควบคุมอุปกรณ์ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจัดทำแผน PM คอมพิวเตอร์
4.วางแผนการวางระบบเครือข่ายติดตั้งขยายและพัฒนาระบบ IT


10. ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงาน จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.ตรวจสอบความครบถ้วนของงานที่ได้รับ
2.ตรวจสอบและประเมินงบประมาณของโครงการ
3.จัดทำ Bill of Material และดำเนินการวางแผนเพื่อทำ Schedule ของโครงการ
4.ชี้แจงรายละเอียดงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.สื่อสาร ประสานงานควบคุมความก้าวหน้าของงานให้สอดคล้องกับ Schedule ที่วางไว้


 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398