ชื่อบริษัท บริษัท นิเด็ค เอเลซิส (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/749  หมู่ 1 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-185532-8 / e-mail : info.nest@nidec-elesys.com
   

1. ตำแหน่ง Material Planning Staff / เจ้าหน้าที่วางแผนด้านวัตถุดิบ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   25-30
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-อื่นๆ  Industrial Engineering / วิศวกรรมอุตสาหการ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Quality System Engineer / วิศวกรระบบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   25-30
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-อื่นๆ  Engineering-Science or Related Field / วิศวกรรม-วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบคุณภาพ IATF16949 , ISO14001

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ระดับ1 (Warehouse Assistant Staff 1 ) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   หญิง
  • อายุ   20-30
  • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398