ชื่อบริษัท บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอล จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 089  หมู่ 2 ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 0827161507 / e-mail : nattharatg@timpanoelectrical.com
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   480-600  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   30-45
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวช.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Service Engineer จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   480-800  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-30
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน/ช่างเขียนแบบ Solid Work จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   480-800  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   480-800  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง ช่างติดตั้งและบริการ จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   480-800  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  ไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   480-800  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-30
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์ จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   480-800  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-30
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง Sales Engineer จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398