ชื่อบริษัท บริษัท ทีทีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/187 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-468020 / e-mail : wanwisa_won@ttkl.co.th
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   23-30
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   23-30
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ISO จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   หญิง
  • อายุ   23-30
  • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398