ชื่อบริษัท บริษัท เซิ่งไท่บราซเเวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 61  หมู่ 4  ซอย -  ถนน ชลประทาน ตำบล ท่าบุญมี อำเภอ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20240
เบอร์โทรติดต่อ : 038-209265 , 086-3262696 / e-mail : personal@shengtai.co.th
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบ จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  ออกแบบ/อุตสหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค CNC จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  อุตสาหกรรม ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  อิเล็กทรอนิค/ช่ากลโรงงาน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิค

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398