ชื่อบริษัท บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 444 ตำบล ปทุมวัน อำเภอ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
เบอร์โทรติดต่อ : 020487111 / e-mail : recruitment@sfcinemacity.com
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 7 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-50
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง พนักงานฉายภาพยนตร์ จำนวน 7 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-50
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-50
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-อื่นๆ  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-อื่นๆ  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง รองผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   21-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-อื่นๆ  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า (Full Time) จำนวน 15 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-อื่นๆ  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า (Part Time) จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-อื่นๆ  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 4 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   21-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-อื่นๆ  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398