ชื่อบริษัท บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 339/32  หมู่ 10 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
เบอร์โทรติดต่อ : 38341792 / e-mail : chongchit@realsoluplus.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   23-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง วิศวกรงานขาย จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   26-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง วิศวกรวางแผนการผลิต จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-37
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  อุตสาหการ / โลหะวิทยา / ช่างกล

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  บริหารทรพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปวส.-อนุปริญญา  ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง ช่างเชื่อม/ช่างกลึง จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-35
 • วุฒิ   ประถมและต่ำกว่า-ปวส.  เชื่อมโลหะ/อุตสาหการ/ช่างกลโรงงาน

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398