ชื่อบริษัท บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 236,238  ถนน บางแสนล่าง ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
เบอร์โทรติดต่อ : 896029897 / e-mail : hrm@burapaprosper.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานผลิต จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   18-35
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-มัธยมศึกษา  ทั่วไป

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ชางเทคนิค จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   19-35
  • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  ไฟฟ้า ช่างกล

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398