ชื่อบริษัท บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 31/2  หมู่ 3  ถนน บางนา-ตราด กม.23 ตำบล บางเสาธง อำเภอ กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
เบอร์โทรติดต่อ : 02-335-5555 / e-mail : Recruit@toagroup.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานผลิต จำนวน 50 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10350-12450  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (สาธารณูปโภค) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11450-14000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (เครื่องมือวัด) จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11450-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-28
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ไฟฟ้า,เครื่องมือวัด,อิเล็คทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ (มีใบ cer) จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11000-13500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ทุกสาขาวิชา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398