ชื่อบริษัท บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/114  หมู่ 5 ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-468340 / e-mail : Chanakarn.Duengtadom@maximintegrated.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต / Shipping / QA จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000 - 20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Process Engineer จำนวน 4 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาโท  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง Test Engineer จำนวน 4 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000 - 30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาโท  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398