ชื่อบริษัท บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/669  หมู่ 1  ซอย -  ถนน - ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-447-349-54 / e-mail : kanjana.pinyen@hidromek.com
   

1. ตำแหน่ง QA Operator จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-28
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  High Vocationals degree in Industry,Mechanical.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานเชื่อม / ตัดแก๊ส / ประกอบ / พ่นสี / แมชชีน / สโตร์ / Press/ เครื่องกลึง/ WH ( หลายอัตรา ) ( Sub-Contract ) จำนวน 20 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   9900-12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-30
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-มัธยมศึกษา  -

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Procurement Engineer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Engineer Mechanical , Industrial and Automotive

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง CNC จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   23-28
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง Maintenance Operator จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   23-30
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  High Vocationals in Electric.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง Service Engineer Supervisor จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   28-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Mechanical

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง Process Engineer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-28
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Mechanical

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398