ชื่อบริษัท Thai NOK Co.,Ltd
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/425  หมู่ 7  ถนน บางนา-ตราด ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 098-4056722 / e-mail : kanokonph@nok.co.th
   

1. ตำแหน่ง ER Specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   27-31
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Machine Design Engineer จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   23-26
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Production Planning Officer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   22-26
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  โลจิสติกส์,บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง Purchasing Engineer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-26
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  โยธา,แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สรรหาคัดเลือกผู้ส่งมอบรายใหม่ด้านเทคนิคงานซ่อม และงานก่อสร้าง
2.ติดต่อประสานงานสั่งซื้อสินค้าด้านเทคนิคกับผู้ขาย
3.ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ส่งมอบ
4.พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบ
5.จัดทำแผนการตรวจติดตามผู้ส่งมอบรายปี (self & Onsite audit)
6.ดำเนินการควบคุมผู้ส่งมอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อเรียกร้องใหม่ของบริษัท


5. ตำแหน่ง Web Programmer (Information system Engineer) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   23-26
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398