ชื่อบริษัท บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/803  หมู่ 1 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-932800 / e-mail : waranya_thabthieng@mta.mhi.co.jp
   

1. ตำแหน่ง QA Officer (IATF 16949 System Control) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   17000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Any fields

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง QA Officer (Supplier Quality) จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   23-28
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Mechanical Engineer, Industrial Engineer, Metallurgy Engineer or related Engineer fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง PE Engineer จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   23-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Production Engineer, Industrial Engineer, Mechanical Engineer or Mechatronics Engineer.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง Production Process Engineer จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   23-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Production Engineer, Industrial Engineer, Mechanical Engineer or Mechatronics Engineer or related fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง Project Engineer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   23-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Production Engineer, Industrial Engineer, Mechanical Engineer or Mechatronics Engineer or related fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง IT Senior Specialist / Specialist (AS400/ RPG Programmer) จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Computer Science, Computer Engineering or related fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง Logistics Senior Officer (System Control) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   32-36
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  General Administration or related fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง Production Supervisor จำนวน 6 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   28-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Industrial Engineer, Mechanical Engineer or related fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง QA Assistant Manager (Customer) จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   45000-60000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   33-36
 • วุฒิ   ปริญญาโท-ปริญญาตรี  Engineering fields

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม10. ตำแหน่ง QA Senior Officer (Customer Quality/ Supplier Quality) จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   28-34
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Metallurgy Engineer, Mechanical Engineer, Industrial Engineer, Science or other related Engineer fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม11. ตำแหน่ง QA Senior Officer (IATF 16949 System Control) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   30-38
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Engineering, Science or any related fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม12. ตำแหน่ง QA Supervisor (Product Analysis) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   32-37
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Engineering, Science or related fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม13. ตำแหน่ง Warehouse & Logistics Supervisor จำนวน 4 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   28-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Logistics or any related fields.

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398