ชื่อบริษัท บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/323  หมู่ 6 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-458351-5 / e-mail : patchanisa@ageless.co.th
   

1. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-32
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ทั่วไป

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานบัญชี (ชั่วคราว 6 เดือน ปฏิบัตงาน ก.ค.-ธ.ค.) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  บัญชี

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Supervisor (Project Engineering) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-32
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Mechanical Engineer,Electrical Engineer

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
-Project cost analysy, BOQ, Supplier Management -ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป -เกรดเฉลี่ย
2.5 ขึ้นไป


4. ตำแหน่ง Sr.Staff (Production section) จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   23-25
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  Industrial Engineer

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398