ชื่อบริษัท บริษัทแปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 156  หมู่ 2 ตำบล บ่อกวางทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20270
เบอร์โทรติดต่อ : 033-002461-4 / e-mail : chadaporn@pacific-rubber.com
   

1. ตำแหน่ง Sales ประจำสาขาบางนา หรือโรงงานชลบุรี จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-50
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ปฎิบัติตามนโยบายของฝ่ายขาย และเปนตัวแทนของลูกค้าในเรื่องคุณภาพ ของสินค้าและการส่งมอบ
2. ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า และจูงใจลูกค้าให้สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงติดตามงานทีลูกค้าสั่งซื้อให้ได้ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
3. จัดทำรายงานการติดต่อลูกค้า รวมถึงรายงานการเข้าพบเยี่ยมเยียนลูกค้าส่งผู้บังคับบัญชา
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและปฎิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู็บังคับบัญชา


2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสำนักงานบางนา จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานบางนา จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง ประจำสำนักงานนางลิ้นจี่ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  คอมพิวเตอร์ , การจัดการ , บัญชี

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม HRD จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  วุฒิปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สรรหาคัดเลือกบุคลากร/ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
2.จัดทำแผนฝึกอบรมและเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมินผลการทำงาน
4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  สาขายาง พอลิเมอร์ เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เปิด Invoivce จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เปิด Invoice (บิลขาย)
2. ทำเอกสาร บัญชี รับ- จ่าย
3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของแผนกบัญชี


9. ตำแหน่ง ช่างกล/ ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกล ฯลฯ

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม10. ตำแหน่ง QC/QA Manager จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   35-40
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม, เทคนิคการผลิต, วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.พิจารณาทบทวนเอกสารในระบบ ISO/TS 16949 ตามที่กำหนดไว้
2.มีหน้าที่ในการเรียกประชุม 4M1F เมื่อพบของเสียเกินเป้าหมาย และมีหน้าที่สั่งหยุดการผลิตเมื่อเกิดของเสียเกินนโยบายที่บริษัทกำหนด
3.มีหน้าที่ตรวจสอบการผลิตเริ่มแรก JOB SET UP และจัดทำ LAY OUT MOULD
4.มีหน้าที่ให้ความรู้และแนะนำการตรวจสอบของดีของเสียให้กับพนักงานฝ่ายผลิต
5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


11. ตำแหน่ง Snr. Production Supervisor/ Manager (งานฉีดพลาสติก) จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   28-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  เครื่องกล อุตสาหกรรมโรงงาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม12. ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำโรงงานจ.ชลบุรี จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   30-45
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า สร้างลูกค้ารายใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
2. ติดต่อเจรจา และประสานงานกับลูกค้าให้มียอดสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ข้อมูลเชิงการตลาด ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า อย่างถูกต้อง ชัดเจน ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน
4. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้ากำหนดไว้
5. กำกับดูแลการทำงานของ sales และ พนักงานในแผนก


 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398