ชื่อบริษัท บริษัท เอชอาร์.ไดเจสท์ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 32/21  ถนน เทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ ตำบล ลาดยาว อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
เบอร์โทรติดต่อ : 029539693-5 / e-mail : npoontaweep@gmail.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 1000 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-17000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   18-35
  • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  ทุกสาขา

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398