ชื่อบริษัท บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 179/11  หมู่ 8  ซอย -  ถนน - ตำบล หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220
เบอร์โทรติดต่อ : 038-160888 / e-mail : porntip_hr@sjc.co.th
   

1. ตำแหน่ง พนักงานขายหน้าร้าน จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11000-13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   23-35
  • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  -

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11000 - 15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   25-40
  • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  ก่อสร้าง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ทดสอบวัตถุดิบในแต่ละหน่วยผลิต โดยใช้เครื่องที่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
2. รับส่งและดูแลก้อนตัวอย่างจากหน่วยผลิตคอนกรีต เพื่อมาทดสอบตามอายุที่กำหนดและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
3. ทำการเก็บก้อนตัวอย่างเมื่อมีการทำ Trial mix


3. ตำแหน่ง พนักงาน QC จำนวน 4 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000 - 13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   20-45
  • วุฒิ   ปวช.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบหินทางกายภาพและจัดส่ง lab ตามกำหนด
2. เก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีตและดูแลรักษาด้วยความระมัดระวัง
3. ตรวจสอบความพร้อมของหน้างาน ตามที่ ผจก.เขตผลิตและ CDC กำหนด
4. ดูแลให้ความช่วยเหลือและแนะนำวิธีการทำงานวิธีแก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้น


 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398