ชื่อบริษัท AW (THAILAND) CO.,LTD
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 890/2  หมู่ 3 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
เบอร์โทรติดต่อ : 033-085-111 ext 6008 ,082-708-8689 / e-mail : iwh478_sivapon@aw-th.co.th
   

1. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-25
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Clerk จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   20-25
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Maintenance Engineer จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   25000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-32
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง Sale Staff จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   25-32
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง Tool Control Staff จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000-18000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   22-27
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง Training Staff จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-29
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง Maintenance Technician จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-25
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง Production Foreman จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   27-33
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง QA Foreman จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   27-33
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม10. ตำแหน่ง QA Technician จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000-15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-25
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม11. ตำแหน่ง QC Foreman จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   18000-20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   27-33
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม12. ตำแหน่ง QC Engineer จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-32000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   29-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม13. ตำแหน่ง Cost Control Sup. จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   30000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม14. ตำแหน่ง Production Supervisor จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   30000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   29-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม15. ตำแหน่ง QA Supervisor จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   30000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   29-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม16. ตำแหน่ง QC Supervisor จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   30000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   29-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม17. ตำแหน่ง Training Sup. จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   30000-35000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   30-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม18. ตำแหน่ง ล่ามญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398