ชื่อบริษัท บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 88/88  หมู่ 4  ซอย -  ถนน - ตำบล ทุ่งขวาง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140
เบอร์โทรติดต่อ : 02-3154763 ต่อ 207 / e-mail : Forrida.Wangpitak@keystonefoods.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   330  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-42
 • วุฒิ   อื่นๆ-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Technician จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-42
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  ช่างกลโรงงาน, อิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้า

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง Foreman Mechanical/Electrical จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   18-45
 • วุฒิ   ปวส.-อนุปริญญา  เครื่องกล, ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง Executive Maintenance จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   ปริญญาโท-ปริญญาตรี  Degree or higher in Electrical Engineer

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง Executive Production จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   ปริญญาโท-ปริญญาตรี  Bachelor’s Degree or higher in Food Engineering, Industrial Engineering Food Science, Food Technology

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง Executive-QA จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   18-40
 • วุฒิ   ปริญญาโท-ปริญญาตรี  Degree or higher in Food Science, Food Technology, Microbiology

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398