ชื่อบริษัท บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/830  หมู่ 6 ตำบล หนองตำลึง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160
เบอร์โทรติดต่อ : 038-185255-6 / e-mail : sarunrat@lotte.co.th
   

1. ตำแหน่ง พนักงานคุมเครื่องจักร จำนวน 10 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10200  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 30 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   392  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   21-35
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง วางแผนการผลิต Productuon Plan จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-25000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-32
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   16000 -20000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   22-28
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Import จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   20000-28000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   25-35
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11500 - 13500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   22-28
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง EQ จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-28
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง Utility จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   11500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-28
 • วุฒิ   ปวส.-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   40000-60000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   35-42
 • วุฒิ   ปริญญาโท-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม10. ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   40000-60000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   35-45
 • วุฒิ   ปริญญาโท-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม11. ตำแหน่ง พนักงานคลังสินค้า จำนวน 5 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10600  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-30
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-อนุปริญญา  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398