ชื่อบริษัท บริษัท ไทยธานีเคมี จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/447  หมู่ 7 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-454-500 / e-mail : hr@thaithanee.co.th
   

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   25-35
  • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  เครื่องกล ไฟฟ้า

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   25-45
  • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  เครื่องยนต์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   -  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ชาย
  • อายุ   25-35
  • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  เครื่องกล ไฟฟ้า

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398