ชื่อบริษัท บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 92/12-13  ถนน สาทรเหนือ ตำบล สีลม อำเภอ เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
เบอร์โทรติดต่อ : 0982739955 / e-mail : Pattaraornt@lalamove.com
   

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถร่วมบริการอิสระ จำนวน 500 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   10000-30000  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ   ไม่ระบุ
  • อายุ   18-50
  • วุฒิ   อื่นๆ-อื่นๆ  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398