ชื่อบริษัท บริษัท ทีที ฟูจิ ทูล ซัพพอร์ท จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่เลขที่ 700/541  หมู่ 6 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-184500 / e-mail : thitima_b@ttfts.co.th
   

1. ตำแหน่ง Document center จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   22-26
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม2. ตำแหน่ง Tool Room Support จำนวน 3 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   13500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-26
 • วุฒิ   ปวส.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม3. ตำแหน่ง พนักงาน Production จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-25
 • วุฒิ   มัธยมศึกษา-ปวช.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม4. ตำแหน่ง พนักงานดูแลลูกค้า จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   22-26
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม5. ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12500-13500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   20-25
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม6. ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบเอกสาร จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   หญิง
 • อายุ   22-26
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม7. ตำแหน่ง พนักงานประจำเครื่อง CNC Milling จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   12500-13500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ชาย
 • อายุ   25-40
 • วุฒิ   ปวช.-ปวส.  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม8. ตำแหน่ง Engineer Customer Support จำนวน 2 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   22-26
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม9. ตำแหน่ง Engineer Plnning จำนวน 1 อัตรา (ค่าต่อแทน/เงินเดือน :   15500  บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ   ไม่ระบุ
 • อายุ   20-30
 • วุฒิ   ปริญญาตรี-ปริญญาตรี  

รายละเอียดของงาน/คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286
ฝ่ายต่างด้าว 3 สัญชาติ โทรศัพท์ 038-398057 ฝ่ายWork Permit โทรศัพท์ 038-398052 ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 038-398054 โทรสาร 038-398